Berichten zoeken

Onderzoeksresultaten rond cellulite cups

Een belangrijke vraag met betrekking tot cellulite cups is of deze wel echt werken. Omdat veel mensen negatieve ervaringen hebben met allerlei beauty- en gezondheidsproducten, bestaat enige scepsis ten opzichte van producten die relatief nieuw op de markt zijn. Dit is dan ook een belangrijke reden waarom de cups nog niet algemeen geaccepteerd zijn en gebruikt worden. Toch is het belangrijk om enkele feiten en cijfers hierover te kennen. Dit maakt het gemakkelijker mogelijk om toch overtuigd te raken van de goede werking van het product. Die is namelijk wel aan te tonen dankzij onderzoek dat gedaan is.

 

Zeven van de acht

De resultaten met betrekking tot het onderzoek naar cellulite cups en de werking hiervan tonen een aantal duidelijke uitkomsten. Zo bleek dat de cups bij 7 op de 8 gebruikers goed werk deden. Dit komt neer op ongeveer 85 procent van de gevallen. Het gaat er dan om dat de cellulitis die bestond verminderde of zelfs geheel verdwenen. In ieder geval was een duidelijke verandering ten opzichte van de oude situatie merkbaar. Deze mate van resultaat kan een belangrijke reden zijn om het middel ook een kans te gaan geven wanneer een oplossing voor het probleem gezocht wordt.

 

De helft

Wat wel belangrijk is om te vermelden is dat tijdens dezelfde onderzoeken de helft van de proefpersonen aangaf dat de behandeling wel als pijnlijk werd ervaren. Het ging daadwerkelijk om vijftig procent van de proefpersonen die dit aangaf. Dit kan enigszins afschrikken wanneer alleen naar de cijfers gekeken wordt. Wanneer echter de conclusies van het onderzoek erbij gepakt worden, dan blijkt dat de proefpersonen die hinder ondervonden er geen probleem mee hadden dat de behandeling pijnlijk kon zijn. Juist omdat zij positieve resultaten boekten konden zijn goed leven met de hinder die ondervonden werd. Het is goed om dit te onthouden.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.